Personuppgifter och cookies

Vad innebär detta för dig som besökare på hydroscand.se?

Allmänt

Hydroscand AB är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är därför öppna med vilken data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda din persondata på bästa möjliga sätt.

På denna sida beskrivs vilka uppgifter vi samlar in på vår webbplats i vilket syfte de samlas in och på vilket sätt du kan få kontroll över dina egna uppgifter. Detta gäller när du använder www.hydroscand.se

Personuppgifter vi samlar in 

Hydroscand AB inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefon, e-postadress eller fysik adress. Hydroscand AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Hydroscand AB registrerar personuppgifter i samband med:

  • När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer någonstans på webbplatsen
  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser och/eller sociala medier
  • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev
  • Ditt besök på vår webbplats, inklusive (men inte begränsat till) trafikdata, platsdata och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress. Typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Vi behandlar din IP-adress och annan information om dig via våra cookies och tillämpar intresseavvägning som rättslig grund. Denna information samlar vi in för att se mönster kring din användning av vår webbplats och sparar information som du registrerar där för att förenkla vid framtida användning av webbplatsen. Ibland kombinerar vi detta med information vi får från våra samarbetspartners. Med hjälp av den informationen kan vi rikta innehåll och kommunikation så att den blir mer där vårt berättigade intresse av behandlingen är att tillhandahålla dig en personlig användarupplevelse, utveckla vår webbplats och anpassa kommunikation och marknadsföring eller dina intressen. Läs mer om vår hantering av cookies nedan.

Det är inte lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter.

Lagringstid

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis.

Vid din kommunikation med oss som sker med stöd av vårt berättigade intresse, behandlas inte personuppgifter längre än ändamålet kräver. För specifika lagringstider av våra cookies, läs nedan.

Överföring av dina personuppgifter

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Om du vill få information vilka våra personuppgiftsbiträden är så är du välkommen att kontakta oss.

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling.

Dina rättigheter och val  

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Hydroscand kommer på eget eller på kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnar till oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade genom att begära ett så kallat registerutdrag från Hydroscand AB. Detta måste göras skriftligen, antingen via E-post till gdpr@hydroscand.se eller genom att skicka ett brev till Bogårdsvägen 43, Box 401 128 06 Sköndal och märka kuvertet med GDPR. Vid utlämnade av registerutdraget behöver du kunna identifiera dig, detta krävs för att vi ska  kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.

På följande sätt kan du hämta ut dina personuppgifter hos Hydroscand AB:

  • Hämta ut det på något verksamhetsställe
  • Begära att vi postar det med rekommenderat brev till folkbokföringsadressen
  • Maila till den e-postadress som vi fått från den registrerade


Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Dataskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företagets hantering av personuppgifter. ­

Ytterligare information om cookies 

I likhet med andra webbplatser använder vi cookies för att lagra och sedan återvinna data från din dator vid upprepade sidbesök. Denna information används främst för att webbplatsen ska fungera bra. Cookies är inte kopplade till dig som person, utan endast till den dator där de lagras. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Om du har frågor avseende de cookies som används på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

När du besöker vår webbplats behöver du godkänna våra cookies för att kunna fortsätta använda sidan. Du samtycker då till att vi använder cookies på det sätt som beskrivs i denna text.

Vi använder cookies för att samla in allmän information om vilka sidor du besöker och i vilken ordning. Ibland kombinerar vi detta med information som vi får från våra samarbetspartners. På det sättet kan vi gruppera användare i olika typer som verkar dela samma intresse för våra olika produkter. Med hjälp av den informationen kan vi rikta innehåll och kommunikation så att den blir mer relevant för mottagaren.

En del cookies skapas av företag vars programkod som vi har lagt till på vår webbplats. Detta kan också innebära att andra webbplatser som du besöker får ett anpassat innehåll och att annonser visas på dessa webbplatser, med ett innehåll som kan intressera dig.

Ett tips om du vill lära dig mer om hur cookies fungerar i största allmänhet, inklusive hur man kan undvika att de lagras på din dator, är att du kan besöka webbplatsen www.allaboutcookies.org där du kan hitta mycket information om detta. Du kan även läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats pts.se

Som besökare kan du själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra i inställningar så att de inte accepteras eller ger dig ett val om du vill accepteras eller inte. Du bör dock vara medveten om att det finns en risk att hydroscand.se och våra tjänster inte kommer kunna fungera optimalt om du väljer att stänga av cookie-funktionen.

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera de flesta cookies. Använd hjälp-menyn i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dina cookie-inställningar.

Här nedan är en beskrivning av de olika typer av cookies som använda på denna webbplats, samt exempel på de viktigaste av våra servicepartners. För mer information om varje enskild cookie som vi använder på hydroscand.se samt lagringstider se avsnittet om Cookies på webbplatsen i detalj.

Strikt nödvändig cookies

Några få cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De sätts exempelvis när du fyller i ett formulär eller begär någon annan tjänst.

Dessa cookies sparar ingen personlig identifierbar information och de flesta av dessa cookies är så kallade ’session cookies’, vilket betyder att de tas bort när webbläsaren stängs. 

Cookies för analys och andra specialfunktioner

Dessa cookies låter oss räkna besök och källor så vi kan mäta och förbättra vår webbplats på olika sätt. De låter oss veta vilka sidor som är mest och minst besökta så att vi kan förstå hur våra besökare använder vår webbplats.

All information om dessa cookies som samlas in är aggregerad och vi sparar inte någon personlig information om dig som person i dessa cookies.

Exempel på servicepartners som sätter dessa typer av cookies är Google Analytics. Sådana partners och eventuella tredjeparter sätter också sina egna cookies när du besöker vår webbplats.

Cookies för sociala medier

Våra tjänster för sociala medier ger dig möjlighet att på ett smidigt sätt, direkt från vår webbplats, dela med dig av innehåll till dina vänner och andra kontakter via våra ”Dela-knappar” som återfinns på många sidor.

Exempel på sådana servicepartners är Facebook, Google plus, Twitter och AddThis. Alla dessa företag sätter sina egna cookies när du besöker vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser

I händelse  av att vår webbplats  innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Hydroscand AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Hydroscand AB ansvarar inte heller för skador eller förlusten som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakt

Om du vill kontakta oss angående din personliga information eller vår hantering av cookies, använd följande kontaktuppgifter. 
 

Hydroscand AB
Bogårdsvägen 43
Box 401
SE-128 06 Sköndal
Telefon: +468 555 990 00
E-post: gdpr@hydroscand.se

© 2020 HYDROSCAND - All rights reserved